Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

O'Shaughnessy Dam Access at Pagpapaganda ng Drainage

Pangkalahatang-ideya

Ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay upang matiyak ang ligtas na pag-access para sa Hetch Hetchy Water at Power operator sa loob ng O'Shaughnessy Dam sa pamamagitan ng pagpapabuti ng proteksyon ng taglagas, pag-access, at kanal. 

  • Simula sa Konstruksiyon: Inaasahang Oktubre 2021
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Agosto 2023
  • Gastos: $ 3.95 Milyon
  • Phase ng Proyekto: Pagpaplano