Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Rehabilitasyon ng Warnerville Substation

Pangkalahatang-ideya

Ang mga pasilidad ng Warnerville Substation ay umabot na sa pagtatapos ng kanilang buhay sa pagtatrabaho at nangangailangan ng rehabilitasyon. Ang phase 1 ay kumpleto sa Hulyo 2021. Ang Phase 2 ay magsisimula sa Oktubre 2022. 

  • Simula sa Konstruksiyon: Phase I Oktubre 2017, Phase 2: Oktubre 2022
  • Pagtatapos ng Konstruksiyon: Phase 1 Hulyo 2021, Phase 2 Hulyo 2023
  • Gastos: $ 24.3 Milyon
  • Phase ng Proyekto: konstruksyon