Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Mga bata sa isang birdwatching trip

Pag-aaral

Ang tubig ay isang mahalagang mapagkukunan, at kailangan namin ang iyong tulong upang makatipid ng tubig at maprotektahan ang aming magagandang beach.