Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.
Công nhân SFPUC trên công trường

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco, một nhóm chuyên trách gồm những người hàng xóm của bạn, những người hỗ trợ bạn với các dịch vụ thiết yếu: nước uống, năng lượng xanh và quản lý nước thải.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nước uống và nước thải chất lượng cho thành phố San Francisco, bán buôn nước cho ba quận của Vùng Vịnh cũng như thủy điện xanh và năng lượng mặt trời cho các sở ban ngành của thành phố. Chúng tôi cố gắng làm việc hài hòa với lợi ích môi trường và cộng đồng, đồng thời chúng tôi tận tâm bảo vệ và duy trì các nguồn lực được giao phó cho sự chăm sóc của chúng tôi. Chúng tôi được công nhận rộng rãi như một nhà lãnh đạo quốc gia về dịch vụ xuất sắc, quản lý và đổi mới.