Cảnh báo Hoạt động

Cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn khi chúng tôi cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống phân phối nước của bạn. Công việc ban đêm hiện đang được lên kế hoạch trên 434 phố Minna, Minna và các phố Mission giữa số 6 và Mary, và 1064-68 phố Mission. 

message Xem chi tiết
Công nhân SFPUC tại trang trại gió Bay Area

Báo cáo

Chúng tôi báo cáo cho bạn và chúng tôi cố gắng minh bạch. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ các báo cáo chi tiết về hoạt động của mình.