Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Công nhân SFPUC tại trang trại gió Bay Area

Báo cáo

Chúng tôi báo cáo cho bạn và chúng tôi cố gắng minh bạch. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ các báo cáo chi tiết về hoạt động của mình.