Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Người phụ nữ nhắn tin trên điện thoại thông minh của mình

Báo cáo sự cố

Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc cống rãnh hoặc sự cố về dịch vụ, hãy gọi cho đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại www.sf311.org/.

Điều này bao gồm các vấn đề mà bạn có thể gặp phải với những điều sau:

  • không có dịch vụ nước
  • áp suất nước thấp
  • vấn đề với hương vị, mùi hoặc màu sắc của nước của bạn
  • mất đèn đường
  • cúp điện 
  • dự phòng cống rãnh
  • lưu vực bắt bị tắc
  • lũ lụt
  • mùi nước thải

Nước lãng phí? Báo cáo người vi phạm tại đây.

Báo cáo các sự cố về chất thải nước trong khu phố của bạn hoặc ở các khu vực khác của thành phố. Xin lưu ý rằng Thành phố và Quận San Francisco không thể hành động khi có khiếu nại mà không có địa chỉ của nơi chất thải nước đã diễn ra.

Đối với các vấn đề thanh toán, vui lòng truy cập Dịch vụ tài khoản.


Mối quan tâm về khả năng tiếp cận? Hãy cho chúng tôi biết.

Nếu bạn tin rằng bạn đã bị loại khỏi, bị từ chối quyền lợi hoặc bị phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật của bạn tại bất kỳ địa điểm nào của SFPUC, vui lòng cho chúng tôi biết.