Cảnh báo Hoạt động

Đề phòng lũ lụt và gió lớn ở San Francisco. 

Vì sự an toàn của bạn, hãy tránh lái xe hoặc đi bộ qua vùng nước đọng bằng mọi giá.
Hãy thận trọng với các nắp cống có thể đã bị bật ra. Báo cáo nắp hố ga bị lệch cho @SF311. 

Trung tâm điều hành khẩn cấp (EOC) được kích hoạt

Thành phố đã kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) để điều phối các hoạt động trên toàn thành phố, chẳng hạn như khơi thông cống thoát nước mưa, ứng phó với sạt lở đồi, phân phát bao cát và đảm bảo người dân được thông báo.
Báo cáo các vấn đề bão không đe dọa đến tính mạng cho 311, chẳng hạn như:

  • Các lưu vực bắt bị tắc
  • Ngập lụt đường phố và khu dân cư không nguy hiểm đến tính mạng
  • Nước thải dự phòng hoặc mùi nước thải
  • cây đổ

Đọc thêm về những việc cần làm trước và trong cơn bão.

Giữ an toàn và tránh đi du lịch không cần thiết.

message Xem chi tiết
Cô gái trẻ tưới cây với ông chủ

Tỷ lệ nước, điện và cống rãnh

Chúng tôi cam kết giữ cho hóa đơn của bạn phải chăng.

Chúng tôi duy trì một hệ thống phức tạp cung cấp dịch vụ cấp nước, cấp điện và hệ thống thoát nước cho bạn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Giá của bạn tài trợ cho các dịch vụ quan trọng này cũng như nâng cấp và bảo trì hệ thống.

Chúng tôi cam kết giữ cho hóa đơn của bạn phải chăng. Do thành phố của chúng tôi chỉ định Bảng xếp hạng công bằng xem xét tất cả các thay đổi giá được đề xuất và tổ chức các cuộc họp công khai để thông báo cho bạn.

Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để xem bảng giá và biểu phí được tính cho khách hàng của SFPUC.

Biểu giá và Phí 

2022-23 Biểu giá & Phí Dịch vụ Cấp thoát nước

2022-23 Biểu giá & Phí cho Hetch Hetchy Power và CleanPowerSF

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Để biết thêm thông tin về CleanPowerSF và giá điện, hãy truy cập cleanpowersf.org/rates. Để biết thêm thông tin về tỷ lệ điện, hãy đọc Báo cáo nghiên cứu về tỷ lệ điện năm 2022.


Các quy tắc và quy định quản lý các dịch vụ điện nước

Mục đích của những cuốn sách nhỏ này là cung cấp cho việc xử lý thống nhất cho tất cả các khách hàng điện nước của chúng tôi. Các Quy tắc & Quy định này và mọi thay đổi tiếp theo chỉ có hiệu lực sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco. Bản sao của các Quy tắc & Quy định này có sẵn để kiểm tra công khai tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của các văn phòng chính trong giờ làm việc bình thường.

Các Quy tắc và Quy định Quản lý Dịch vụ Nước

Các quy tắc và quy định về dịch vụ điện