Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.
Chó uống nước ở đài phun nước cho chó

Chất lượng nước

Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ và duy trì chất lượng nước của bạn.

Hệ thống nước của chúng tôi thật may mắn khi có một số nguồn nước tốt nhất ở Hoa Kỳ Nguồn nước chính của chúng tôi là Đầu nguồn Tuolumne được bảo vệ tốt, nơi có tuyết mùa xuân chảy từ sông Tuolumne vào Hồ chứa Hetch Hetchy. Chúng tôi bảo vệ và kiểm tra chất lượng nước của bạn một cách nghiêm ngặt để đảm bảo rằng nó đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các tiêu chuẩn liên bang và tiểu bang về sức khỏe.