Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Dự án giảm mùi hộp cống rãnh chở hàng

  • Liên Hệ: Vincent Mazzaferro
  • phone(888) 801-2661
  • mail_outline ssip@sfwater.org

Giới thiệu chung

Là một phần của đầu tư cơ sở hạ tầng trên toàn thành phố, Dự án Giảm mùi hôi của Hệ thống Đường ống Hàng hóa đề xuất cải tiến hệ thống cống rãnh để giảm mùi hôi trên Đường 3, giữa Cầu Levon Hagop Nishkian và Đường Hàng hóa, và Đường Hàng hóa, giữa Đường 3 và Đường Mendell.

  • Khởi công xây dựng: Mùa hè 2020
  • Kết thúc xây dựng: Winter 2022
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng