Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

Lực lượng phục hồi chính tại Cải tiến Embarcadero và Jackson

  • Liên Hệ: Vince Mazzaferro
  • phone(888) 801-2661
  • mail_outline SSIP@sfwater.org

Giới thiệu chung

Dự án này sẽ phục hồi hoặc thay thế các phần của Lực lượng chính Bờ Bắc (NSFM) dễ bị hỏng. NSFM cung cấp dịch vụ thông tắc cống cho hơn 350,00 người ở San Francisco vào một ngày làm việc bình thường. Để bảo vệ chất lượng nước, NSFM hầu như luôn hoạt động.

  • Khởi công xây dựng: Mùa hè 2020
  • Kết thúc xây dựng: Winter 2021
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng