Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

San Joaquin Đường ống Thay thế Van Tesla

Giới thiệu chung

Chúng tôi sẽ thay thế bốn van bướm có đường kính lớn bên trong Tesla Valve Vault để các Đường ống San Joaquin (SJPL) riêng lẻ có thể được đưa ra khỏi dịch vụ một cách an toàn để bảo trì hoặc sửa chữa trong khi vẫn có thể cung cấp nước uống.

  • Khởi công xây dựng: Ngày 2021 Tháng Tư
  • Kết thúc xây dựng: 2022 Tháng Bảy
  • Chi phí: $ 7.4 triệu
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng