Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Phục hồi Trạm biến áp Warnerville

Giới thiệu chung

Các cơ sở của Warnerville Substation đã hết thời gian hoạt động và cần được phục hồi. Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào tháng 2021 năm 2. Giai đoạn 2022 sẽ bắt đầu vào tháng XNUMX năm XNUMX. 

  • Khởi công xây dựng: Giai đoạn I Tháng 2024 năm 2, Giai đoạn 2026: Tháng XNUMX năm XNUMX
  • Kết thúc xây dựng: Giai đoạn 1 tháng 2021 năm 2, Giai đoạn 2023 tháng XNUMX năm XNUMX
  • Chi phí: $ 24.3 triệu
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng