Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.
Người định vị thứ gì đó trên bản đồ

Đất đai và Quyền của Con đường

Chúng tôi quản lý trên 210 dặm quyền-of-cách vùng đất, mà được sở hữu trong lệ phí hoặc được kiểm soát như xây dựng hạ tầng và nằm ở Alameda, Santa Clara, và San Mateo Counties.

Quyền đường (ROW) của chúng tôi đi qua các khu vực nông thôn và thành thị, với phần lớn nằm liền kề hoặc qua các cộng đồng thành thị và có chiều rộng khác nhau từ 40 feet đến 100 feet. Hình dạng lô đất nói chung là tuyến tính, nhưng sự thay đổi về hình dạng lô đất không phải là hiếm.