Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Yêu cầu thông tin tiện ích-Đường nước

Bất động sản trong Thành phố và Hạt San Francisco

Nếu bạn đang tìm kiếm các tài liệu có chứa thông tin về đường nước phía trước dự án phát triển của bạn hoặc trước tài sản cho dự án phát triển của bạn, vui lòng hoàn thành đơn đăng ký và biểu mẫu bảo mật.

Đơn và Mẫu Thỏa thuận Bảo mật

Gửi đơn đăng ký và biểu mẫu đã hoàn thành qua email, cùng với bản đồ vùng lân cận (hiển thị vị trí và giới hạn của thông tin đường ống được yêu cầu) để CDDEngineering@sfwater.org. Vui lòng đợi tối đa 30 ngày để nhận được thông tin này. Nếu bạn không nhận được phản hồi trong vòng 30 ngày, vui lòng chuyển câu hỏi tới CDDEngineering@sfwater.org.


Các tài sản trong các quận San Mateo, Alameda và Santa Clara

Đối với các yêu cầu liên quan đến tài sản trong các Hạt San Mateo, Alameda, Santa Clara, cũng như những yêu cầu liên quan đến hợp đồng, liên hệ với nhóm Kỹ thuật đất đai của chúng tôi