Cảnh báo Hoạt động

Cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn khi chúng tôi cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống phân phối nước của bạn. Công việc ban đêm hiện đang được lên kế hoạch trên 434 phố Minna, Minna và các phố Mission giữa số 6 và Mary, và 1064-68 phố Mission. 

message Xem chi tiết