Cảnh báo Hoạt động

Cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn khi chúng tôi cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống phân phối nước của bạn. Công việc ban đêm hiện đang được lên kế hoạch trên 434 phố Minna, Minna và các phố Mission giữa số 6 và Mary, và 1064-68 phố Mission. 

message Xem chi tiết
Mẹ với con ngồi cùng nhau

Sự chuẩn bị khẩn cấp

Trường hợp khẩn cấp và thảm họa là một thực tế ở California. Các nhóm của chúng tôi luôn nỗ lực để được cung cấp thông tin và chuẩn bị, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp những tài nguyên này để giúp bạn chuẩn bị.