Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Cuộc họp Ủy ban SFPUC

  • 9 Tháng Ba, 2021
  • 1: 30 PM - 4: 30 PM
  • Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco
  • Qua hội nghị từ xa
  • San Francisco, CA

Đây là cuộc họp thường kỳ theo lịch trình của Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco (SFPUC). Trong trường hợp khẩn cấp COVID-19, phòng họp thường lệ, Tòa thị chính, Phòng 400, đóng cửa. Các ủy viên và nhân viên SFPUC sẽ triệu tập các cuộc họp của Ủy ban từ xa bằng hội nghị từ xa. Xin vui lòng xem chương trình họp để biết thêm thông tin về cuộc họp này.