Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Chất rắn sinh học được áp dụng cho một lĩnh vực

Chất rắn sinh học

Tìm hiểu cách chương trình Biosolids của chúng tôi tái chế các chất dinh dưỡng từ nước thải thành một loại phân bón chất lượng cao giúp giảm lượng nước sử dụng, loại bỏ khí cacbonic ra khỏi bầu khí quyển và cải thiện đất nông nghiệp của California.