Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
tấm pin mặt trời

Năng lượng sạch

Chúng tôi là cơ sở cung cấp năng lượng sạch của San Francisco

Chúng tôi cung cấp điện sạch, giá cả phải chăng và đáng tin cậy cho hàng nghìn cư dân và doanh nghiệp San Francisco thông qua Hetch Hetchy Power và CleanPowerSF. Các chương trình của chúng tôi giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Thay vì dựa vào nhiên liệu hóa thạch, chúng tôi khai thác năng lượng gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt và thủy điện để phục vụ nhu cầu điện của khách hàng. Là một công ty tiện ích địa phương với sự giám sát của cộng đồng, chúng tôi cam kết đạt được một tương lai năng lượng sạch cho San Francisco, ngay hôm nay.