Cảnh báo Hoạt động

Công việc ban đêm sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 12 - ngày 6 tháng XNUMX tại đường Minna và Mission (giữa đường số XNUMX và đường Mary). Đây là những dự án cải thiện hệ thống nước đã được lên kế hoạch. Cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn khi chúng tôi cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống phân phối nước của bạn.

message Xem chi tiết