Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Mga Patakaran at Plano

Ang aming koponan ay palaging nagpaplano nang maaga at aktibong naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang aming serbisyo sa iyo at sa komunidad.