Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
""

Pamamahala ng Konstruksyon

Ang mga sumusunod na materyales ay may kasamang mga pamamaraan, patakaran, at system upang suportahan ang pagpapatupad ng mga programa sa pagpapaunlad ng imprastraktura at kapital.

Plano ng Pamamahala sa Konstruksiyon (CM)

Ang Planong Pagpapaganda ng Sewer System Program (SSIP) CM ay handa na ipakita ang pangkalahatang istraktura ng organisasyon para sa pamamahala ng pagtatayo ng mga proyekto ng SSIP. Ang CM Plan ay nagbibigay ng patnubay sa kung ano ang inaasahan patungkol sa iba't ibang mga tungkulin ng CM pati na rin ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga CM Consultant at kawani ng SFPUC sa parehong antas ng programa at proyekto. Ang CM Plan ay nagbibigay ng isang roadmap para sa isang pare-pareho na diskarte sa CM na ipapatupad sa buong programa. Kasama sa SSIP CM Plan ang mga sumusunod:

  • Isang buod ng Diskarte sa Pakikipagkontrata sa Pamamahala ng Konstruksiyon;
  • Mga pangkalahatang tsart ng pang-organisasyon ng programa at mga samahan ng proyekto ng CM na nagpapakita ng mga tipikal na posisyon ng kawani ng CM Consultants pati na rin ang kawani ng SFPUC;
  • Mga paglalarawan ng mga tungkulin at responsibilidad ng CM Consultants at mga tipikal na posisyon ng kawani;
  • Mga paglalarawan ng buod ng pangkalahatang diskarte sa lahat ng mga pangunahing pag-andar at elemento ng CM at ang aplikasyon nito sa SSIP, kabilang ang mga pagpapaandar na paunang konstruksyon; at
  • Ang pagkakakilanlan ng software at ang paggamit nito sa mga pagpapaandar ng CM para sa pamamahala ng impormasyon pati na rin ang kontrol sa gastos at iskedyul sa panahon ng konstruksyon ng SSIP.

Kalapit na Kaligtasan

Ang SFPUC Paglapit sa Kaligtasan sa Konstruksiyon nalalapat sa lahat ng tauhan at kumpanya na kinontrata upang gumana sa anumang Project na nauugnay sa SFPUC Capital Improvement Projects (CIP). Bilang bahagi ng Kaligtasan sa Kaligtasan, ang lahat ng mga Partido ay kinakailangang sumunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan ng kontrata ng SFPUC, ang Kodigo ng Mga Regulasyon ng California Pamagat 8, at lahat ng naaangkop na Pamantayan sa Pederal at Lokal na Regulasyon. Kung mayroong isang salungatan sa pagitan ng anumang naaangkop na mga pamantayan sa kaligtasan, ang pinaka mahigpit ay nalalapat.

Ang layunin ng Kaligtasan sa Kaligtasan ay upang maitaguyod ang mahusay na pagganap sa kaligtasan sa mga proyekto ng SFPUC Infrastructure / CIP at tukuyin ang mga tungkulin, responsibilidad, programa, patakaran at pamamaraan upang magawa ang layuning ito. Ang lahat ng mga Partido sa Diskarte na ito ay dapat magpatupad ng mga hakbang upang makabuo ng isang matinding kamalayan na magsusulong ng walang pagganap na walang error sa mga gawa ng proyekto at mapadali ang pagkamit ng mga layunin sa kontrata sa pinakaligtas na paraan na posible. Ang isang karagdagang layunin sa kaligtasan ng SFPUC ay upang buuin ang bawat Project na may mga insidente na ZERO, ganap na malaya sa mga aksidente. Ang layunin na ito ay makakamit lamang kapag ang lahat ay nangangako sa pagganap na walang error. Ang pangako na makamit ang layuning ito ay magreresulta sa tumaas na pagiging produktibo at pag-iwas sa mga pagkalugi na nauugnay sa trabaho.