Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Mga hiker sa Hetch Hetchy dam

Bumisita

Inaanyayahan ka naming galugarin ang aming mga pag-aari mula sa Hetch Hetchy sa aming punong tanggapan ng bayan sa pamamagitan ng personal at / o virtual na mga paglilibot.

Maging panauhin namin at galugarin ang kagandahan ng mga daanan, ligaw na ilog, at mga bukid sa lunsod o samantalahin ang mga pang-edukasyon na paglilibot ng aming punong tanggapan o mga halaman ng paggamot ng wastewater.