Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Ina na may dalawang maliliit na anak

Mag-sign Up Para sa Pag-save

Nag-aalok ang SFPUC ng mga rebate at insentibo para tulungan kang makatipid ng pera, tubig at enerhiya.