Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Pagpapaunlad

Nagsusumikap kaming protektahan ang imprastraktura ng alkantarilya ng Lungsod, ang kalusugan ng aming mga pamayanan, at ang aming kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga proseso, alituntunin, at pinakamahuhusay na kasanayan para sa mga komersyal at pang-industriya na kostumer upang maalis ang mga pollutant mula sa wastewater bago sila mailabas sa aming sewer system.