Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Người phụ nữ phát biểu tại cuộc họp công cộng

Thông báo công khai và Thông báo họp công khai

Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn và chúng tôi làm việc để đảm bảo bạn được thông báo về các kế hoạch và dự án của chúng tôi. Xem bên dưới để biết các bản cập nhật mới nhất.

Các cuộc họp công cộng

Chúng tôi cam kết minh bạch và tương tác công khai với khách hàng và các bên liên quan trong cộng đồng. Thăm của chúng tôi Hội đồng quản trị, Ủy ban và Ủy bans trang để biết thêm thông tin.

 


Thông báo về các khoản giảm giá và ưu đãi

Để biết danh sách các khoản giảm giá và ưu đãi mà bạn có thể đủ điều kiện nhận được, vui lòng truy cập Đăng ký Tiết kiệm (Khách hàng cấp thoát nước và nước của SFPUC), Các chương trình khách hàng (Khách hàng của Hetch Hetchy Power) và Tài nguyên khách hàng (Khách hàng của CleanPowerSF).

 


Thông báo về Điều trần Công khai

Thông báo Phiên điều trần công khai để xem xét chặt bỏ một cây tại 300 Phố Wawona (5/2022/XNUMX)