Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Trẻ em ra ngoài trong một chuyến đi ngắm chim

Học

Nước là một nguồn tài nguyên quý giá và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để bảo tồn nước và bảo vệ những bãi biển xinh đẹp của chúng tôi.