Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
SFPUC công nhân ngoài hiện trường

Cơ hội hợp đồng và thanh toán

Chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội cho các công ty xây dựng và dịch vụ chuyên nghiệp cũng như các nguồn lực như đào tạo chuyên ngành.