Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

O'Shaughnessy Dam Outlet Works Giai đoạn 1

Giới thiệu chung

Dự án này giải quyết những khiếm khuyết được tìm thấy trong các công trình đầu ra hiện có tại Đập O'Shaughnessy.

  • Khởi công xây dựng: Dự án A: Tháng 2023 năm XNUMX
  • Kết thúc xây dựng: Dự án C: Tháng 2025 năm XNUMX
  • Chi phí: $ 21.21 triệu
  • Giai đoạn dự án: Lập kế hoạch